logo1 logo2 logo3
logo1 logo2 logo3 logo4 logo4 logo4 logo4
Zaheslovaná sekce se studijními materiály:
facebook

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ (Školní asistenti)

V rámci projektu Škola bez hranic pomáháme školám také se zapojováním rodilých mluvčí (školních asistentů) přímo do výuky. Zájemcům poskytujeme metodickou a organizační podporu. Náklady na zapojení školních asistentů do výuky jsou hrazeny z rozpočtu projektu.

Školní asistenti: formy zapojení do výuky:

♦ podpora standardní jazykové výuky
♦ výuka hodin konverzace
♦ vedení kroužků