Labyrinth - Aktuality
Aktuality 
Stacks Image 66716
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, SOU a VOŠ, kteří se chtějí stát mentory méně zkušených kolegů, případně se chtějí zdokonalit v již dosažených mentorských schopnostech a dovednostech.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Máte už zkušenosti s mentoringem a chtěli byste je doladit k ještě větší dokonalosti? Pak je tento pokročilý kurz to pravé pro Vás!

 • Zdokonalíte si své znalosti a dovednosti.
 • Budete spolu s ostatními účastníky sdílet své zkušenosti a společně růst.
 • Pojmenujete své silné stránky a další cíle, kterých chcete v mentoringu dosáhnout.
 • Rozvinete svou sebereflexi a práci se zpětnou vazbou.
 • Dozvíte se, jak efektivně zavést mentoring i ve Vaší škole.
 • Prohloubíte své znalosti o kmenových vůdcích, OK postojích a komunikaci.

Stacks Image 66469
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420 Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SŠ, SOU, ředitelé škol a školských zařízení, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti formativního hodnocení.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Formativní hodnocení je skvělou příležitostí pro efektivní práci ve výuce bez nutnosti využívání primárně sumativního hodnocení. Vede žáky cestou sebepoznání a možností, které mohou využít pro svůj posun ve znalostech i dovednostech. Rozšiřující kurz formativního hodnocení je zaměřen především prakticky. Co vše vás čeká?

 • Jednotlivé strategie a techniky v konkrétních ukázkách.
 • Příprava na situace, které mohou po zavedení formativního hodnocení ve třídě nastat.
 • Praktické ukázky a diskuse.
 • Vzájemné hodnocení a poskytování zpětné vazby.
 • Cíle učení a kritéria úspěchu.
Stacks Image 66727
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ. Kurz je vhodný jak pro učitele českého jazyka, tak pro pedagogy vyučující další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Chcete zlepšit studijní kompetence svých studentů a pomoci jim tak k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě? Náš vzdělávací program vám představí klíčové čtenářské strategie v teorii i praxi, které umožňují čtenářům porozumět textu, kriticky o něm přemýšlet a rozvíjet tak svou čtenářskou gramotnost.

 • Principy uplatňování čtenářských strategií v kontextu středních škol a trendů v moderním vzdělávání.
 • Čtenářská strategie a čtenářská gramotnost.
 • Rozvoj praktických dovedností, práce s texty a vybrané čtenářské strategie.
 • Sdílení zkušeností a doporučení, jak pracovat s texty.
Stacks Image 66739
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ, gymnázií, SOU a SŠ, kteří vyučují cizí jazyk a chtějí si rozšířit svoje znalosti z oblasti aktivizačních výukových metod a motivace žáků.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Už Jan Amos Komenský říkal: „Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“ Také ve 21. století jsou hry skvělou a nezbytnou součástí vyučovacího procesu, díky kterému se žáci učí s chutí a lépe si učivo zapamatují. A na co se můžete v kurzu těšit?

 • Seznámíte se s různými typy jazykových her a aktivit ověřených v praxi.
 • Naučíte se vybrat a vhodně načasovat hry dle věku, úrovně, probíraného učiva a zájmu žáků.
 • Vyzkoušíte si hry v praxi a budete sdílet své vlastní nápady i aktivity.
 • Objevíte význam, vliv a přínos her a aktivit ve výuce cizího jazyka.
Stacks Image 66751
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci a asistenti pedagoga mateřských škol, dětských skupin, ředitelé školských zařízení. Předpokládá se odpovídající znalost anglického jazyka minimálně na úrovni A2
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Věděli jste, že s metodou CLIL můžete pracovat už i v mateřské škole? Na našem kurzu se dozvíte vše od základní teorie po praxi, zapojíte všechny smysly a získáte tipy na materiály zjednodušující přípravu.

 • Teoretický úvod do metody CLIL a jejího praktického využití.
 • Praktická ukázka aktivit využívajících přístup CLIL.
 • Základní principy metody CLIL a jazykové propedeutiky.
 • Formy vyhodnocení výuky metodou CLIL – popisná zpětná vazba podporující aktivitu dětí.
 • Aktivizační metody a projektová výuka.
 • Inspirace a tipy na CLIL materiály.
Stacks Image 66763
Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

Hraní v hodinách čtení? To jde rozhodně dohromady! Na tomto zážitkovém kurzu vás seznámíme se zábavnými aktivizačními metodami, motivačními hrami a aktivitami při práci s textem, které najdou své uplatnění i v dalších předmětech.

 • Praktické tipy na aktivity pro efektivní rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků.
 • Metody kritického myšlení.
 • Modelace situací a příklady dobré praxe.
 • Model E - U - R
Navázali jsme spolupráci s portálem Učiteléučitelům.cz – online tržištěm originálních vzdělávacích materiálů, her a aktivit. Najdete na něm spoustu inspirace, skvělých tipů a pomůcek do výuky ověřených v praxi. Samozřejmě nechybí ani naše materiály pro výuku CLIL, které tvoří lektorka Míša Hlaváčová. Aktuálně na portále najdete 4 zpracovaná témata věnující se například aktivitám v hodinách přírodopisu, dějepisu, rodinné výchovy, pracovních činností nebo zeměpisu.

Celý srpen na tomto portále navíc běží soutěž o výukovou sadu LABYRINTH. A co je třeba pro to, abychom vás zařadili do slosování?
 1. Nakupte jakékoliv materiály během měsíce srpna na www.uciteleucitelum.cz
 2. Sledujte @channelcrossings a @uciteleucitelum.cz
 3. Napište nám do komentáře pod soutěžní příspěvěk, které materiály máte z uciteleucitelum.cz nejradši.
Stacks Image 66708
Stacks Image 66704
Stacks Image 66706
Stacks Image 66481
Představujeme vám úspěšné absolventy mentorského kurzu.
Všichni již zvládají „umění“ vést mentorský rozhovor a zároveň si uvědomují, že mají před sebou ještě pořádný kus práce, vždycky je co zlepšovat 😉
Děkujeme lektorce Míše Hlaváčové a také všem báječným účastníkům – díky vám byl tento kurz naprosto výjimečný!
Moc děkuji za tento seminář jsem nadšená a moc se těším, až CLIL vyzkouším na vlastní kůži.
Líbil se mi přístup lektorky i celá struktura semináře – děkuji za poctivý přístup k workshopu.
Oceňuji dobrou motivaci pro další práci i další nápady pro zařazení CLIL
Skvěle připravený praktický workshop! Spoustu přínosných informací, jak i částečně/postupně tento přístup zapojit do výuky.
Bylo to výborné, děkuji za příjemné odpoledne, mám o čem přemýšlet, hned zítra začínám CLIL "ON"
Školení mi dalo představu o tom, jak začlenit CLIL do mého předmětu.
Nejvíce se mi líbilo praktické využití, reálná ukázka hodiny, pestrost aktivit a přístupů, mnohostranné využití, široký záběr metod. Jsem ráda a oceňuji, že jsme si hráli a mohli na sobě vyzkoušet.
Nejvíce se mi líbilo střídání perspektivy žák/učitel, dost prostoru pro diskuze, práce lektorky s kolektivem.
Dozvěděla jsem se, jak správně zapojit a využít CLIL ve výuce.
Soutěžní klání s názvem KVÍZOVÁNÍ S LAUROU A DAVIDEM PRO NĚMČINÁŘE, do kterého se mohli zapojit žáci 2. stupně ZŠ a žáci z nižších ročníků víceletých gymnázií z celé ČR, probíhalo od 10. 4. do 10. 6. 2017.
Blahopřejeme vítězům soutěže!

Kategorie Zeměpisný kvíz s němčinou: Žáci 7.B ze ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova (555 bodů).

Kategorie Dějepisný kvíz s němčinou: Žáci 3.X z Gymnázia Trutnov, Jiráskovo nám. (570 bodů).

Kategorie Matematický kvíz s němčinou: Žáci 1.N z Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec (595 bodů).

Kategorie přírodopisného kvízu a kvízu z občanské výchovy zůstaly neobsazeny nebo nebyly splněny podmínky soutěže.
Maximální počet bodů, které mohla porota daném u kvízu přidělit, bylo 600 bodů.

Jaká odměna čeká na výherce?
Vítězná třída každé kategorie získává LABYRINTH Deutsch 10 učebnic, 10 prac. sešitů, 1 poslechové CD, 2 deskové hry, diplom, bonbony Haribo a plno dalších dobrot.

Všem žákům, kteří vytvořili a poslali hádanky, tajenky, křížovky, kvízy, moc děkujeme – vaše tvorba nás překvapila nápaditostí i zajímavým zpracováním. Jste velmi šikovní a můžete být na sebe pyšní.
Část soutěžních kvízů bude k vidění ve vestibulu naší jazykové školy Channel Crossings v Praze 5 – Radotíně.

Níže si můžete prohlédnout vítězná díla a další fotografie z vyhodnocování.
Konference Inspirace pro CLIL – novinky a zkušenosti z praxe proběhla pod záštitou MŠMT dne 7. 4. 2016 v hotelu AMARILIS. Prezentujícím děkujeme za zajímavé příspěvky.
Všem zúčastněným přejeme hodně úspěchů a radosti při začleňování tohoto inovativního výukového přístupu.
Jednotlivé prezentace z přednášek ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Prezentace – 1. panel:

Projekt „Janička“ – Ianua linguarum reserata
Mgr. Eliška Sovová a Ing. Kristýna Fischerová, SCIO

TIME 4CLIL
Mgr. Klára ten Donkelaar, Mgr. Marketa Tuhá, CFME

Cizí jazyky pro život
Mgr. Věra Mühlheimová, NIDV

CLIL open source materiály
Mgr. Soňa Peichlová, CEET s r.o.

Jak se neztratit v Labyrinthu
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková, Channel Crossings s.r.o.
Prezentace – 2. panel:

CLIL jako skládanka
Mgr. Michaela Hlaváčová, ZŠ Dobřany

CLIL a projektové vyučování – Jde to vůbec dohromady?
Mgr. Jana Chrásková, Gymnázium Evolution, Praha

CLIL Matters aneb na CLILu záleží
Mgr. Barbora Krpcová

CLIL na vlastní kůži
Mgr. Klára Jansová, metodička NJ řady Labyrinth, konzultant v nakladatelství Klett

CLIL v němčině? Proč ne!
Mgr. Renata Šebestová, ZŠ s RVJ Husova, Liberec
Prezentace 3. panel:

Výuka francouzštiny a francouzsky vyučovaných předmětů v ČR
Florence Saint-Ygnan a Mgr. Jiří Votava, Francouzský institut v Praze

CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků
Mgr. Barbora Benešová, ZČU v Plzni a PhDr. Petra Vallin, UK v Praze

Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL
Mgr. Pavlína Hublová, NÚV

Výuka metodou CLIL na středních školách z pohledu MŠMT. Patří CLIL do odborných škol?
PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdělávání

Výuka metodou CLIL z pohledu MŠMT: základní vzdělávání
Mgr. Eva Tučková, MŠMT
Loading…
Loading…
V závěru pololetí jsme žáky chtěli něčím potěšit a také je něco málo naučit. Proto jsme v naší radotínské pobočce Channel Crossings připravili zábavný Den s komiksem. Pozvali jsme známého českého kreslíře komiksů pana Petra Kopla, který je autorem Laury, Davida a jejich přátel v učebnicích Labyrinth. Společně s lektorkou angličtiny žákům představili svou profesi a pan Kopl i tajemství komiksu.
Byl to moc hezký den, fotografie si můžete prohlédnout níže.
Komentáře pedagogů, kteří učební řadu Labyrinth zařazují do výuky 
Stacks Image 65513